chuyên gia kinh tế rss chuyên gia kinh tế
8 sự kiện kinh tế năm 2015 có thể thay đổi hoàn toàn tương lai Việt Nam

Những sự kiện tác động lớn nhất tới kinh tế Việt Nam năm qua có thể gói gọn trong 3 vấn đề: FTA, Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, 2015 có thể coi là năm "bội thu" các Hiệp định tự do thương mại của Việt Nam. 1. Hoàn tất đàm phán hiệp định thế kỷ - TPP Sau nỗ lực suốt 5 năm đàm phán, vào đầu tháng 10/2015, 12 nước TPP đã có tiếng nói chung. Đối với Việt Nam, một đất nước có...