chuyện cười về Vôva rss chuyện cười về Vôva
Chuyện cười về học sinh Vôva

Sau chuyến thăm viện bảo tàng, cô giáo ra câu hỏi cho tất cả: em thích gì nhất trong viện bảo tàng. Cô gọi Pechia: Pechia em thích nhất điều gì? Thưa cô, em thích nhất tượng thần vệ nữ Venhera Miloskaya. Em thích nhất bộ phận nào của tượng thần vệ nữ? Bộ vú ạ! Đi ra khỏi lớp, ngay! Cô giáo quay sang hỏi Misa: Misa, còn em thích nhất điều gì Thưa cô, em thích nhất...

Lại một chuyện cười về Vô Va

Cô giáo ra một câu hỏi cho cả lớp: Có 5 con chim đậu trên cành cây. Một tiếng súng vang lên và một con chim bị bắn rơi. Hỏi còn bao nhiều con chim đậu trên cành cây? Vova hãy nói cho cô biết ? Không còn con nào. Chúng đã bay khỏi cành cây sau phát súng. Cô giáo trả lời: Đáp án đúng phải là – 4 con, tuy nhiên tôi rất thích những suy luận của em! Khi đó Vô va bèn nói: Em...