chống phá rss chống phá
Việt Nam không liên minh để chống phá nước khác

Ngày 26-11, tại Viện Korber, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu quan trọng về an ninh châu Á - Thái Bình Dương và trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Đến dự và tham gia đối thoại, phía Đức có nghị sĩ Quốc hội thuộc Ủy ban đối ngoại, Ủy ban ngân sách, nhân quyền, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của Phủ tổng thống, Chính phủ và một số...