chiến tranh thế giới thứ 2 rss chiến tranh thế giới thứ 2
Đồng minh đã viện trợ cho Liên xô trong chiến tranh chống phát xít Đức

Lịch sử chiến tranh thế giới II với sự đầu hàng của Đức ký ngày 08/05/1945 (cách đây đúng 70 năm) có những điều không nhỏ mà không phải ai cũng biết. Họ luôn tin rằng, Liên Xô đã tự lực cánh sinh tự vệ và tiến tới góp phần lớn đánh bại Đức. Báo VNexpress có nói đến viện trợ của Mỹ cho Liên Xô trong đại chiến   http://vnexpress.net/…/the-chien-ii-cuoc-chien-khoc-liet-nh… Nhưng,...