chiếc lược OPEC rss chiếc lược OPEC
OPEC: Dầu đá phiến Hoa Kỳ hết thời bùng nổ

Trong báo cáo mới nhất được công bố về thị trường dầu mỏ, Tổ chức 12 thành viên OPEC cho biết các nhà sản xuất dầu của Mỹ cuối cùng đã bắt đầu cảm thấy sức ép từ giá dầu thấp hơn. Theo OPEC "tại Bắc Mỹ đã có những dấu hiệu cho thấy ngành sản xuất dầu mỏ Mỹ đã bắt đầu phản ứng bằng việc giảm đầu tư và giảm hoạt động thực tế. Thật vậy  mọi sự quan sát...