Chỉ số hòa bình toàn cầu rss Chỉ số hòa bình toàn cầu
Nga đứng trong mười quốc gia nguy hiểm nhất thế giới?

Nga đứng thứ 152 trong số 162 quốc gia trong bảng xếp hạng những quốc gia an toàn nhất để sống. Nga đứng thứ mười từ cuối danh sách những quốc gia an toàn nhất để sống, được biên soạn bởi một nhóm quốc tế của Viện Hòa bình. Trong bảng xếp hạng Chỉ số hòa bình toàn cầu nước Nga nằm giữa CHDCND Triều Tiên và Nigeria, chiếm vị trí thứ 152 trong số 162 nước được khảo sát....