chỉ huy quân đội rss chỉ huy quân đội
Thấy trước TQ sẽ khống chế Biển Đông, Lý Quang Diệu đổ tiền mua vũ khí

Trung Nam Hải sẽ áp đặt ý chí chính trị của họ lên phần còn lại của khu vực, Singapore cũng nằm trong phạm vi đó. Tờ International Business Times ngày 24/3 bình luận, ông Lý Quang Diệu qua đời không chỉ để lại di sản vĩ đại dẫn dắt Singapore trở thành cường quốc tài chính đẳng cấp quốc tế, Thủ tướng khai quốc Singapore còn để lại một trong những quân đội "ghê gớm nhất thế...

Ukraine thay đổi chiến thuật bổ nhiệm chỉ huy quân đội

Poroshenko đảm bảo rằng bây giờ chiến thuật thay đổi bổ nhiệm chỉ huy các đơn vị quân đội. có 8 trường hợp đã chứng tỏ mình ở mặt trận của các chỉ huy lữ đoàn được chỉ định vào lãnh đạo của lực lượng vũ trang Ukraina. Ông nói điều này trong bài phát biểu của mình trong một cuộc họp với các chỉ huy của lữ đoàn và tiểu đoàn của các lực lượng vũ trang của...