Câu chuyện tình báo rss Câu chuyện tình báo
Bí mật Matxcơva. Câu chuyện về công việc của tình báo Nga ở Ukraina

Alexander Skypalskyy  hiện là cố ấn  an ninh của Ukraina "Cha đẻ của tình báo quân sự Ukraina, Trung tướng Alexander Skipalsky kể về những hoạt động của tình báo Nga tại Ukraina. Trung tướng Alexander Skipalsky, mặc dù đã là một trong những cán bộ tình báo nghỉ hưu, những không dễ dàng đồng ý ngay lập tức trả lời một cuộc phỏng vấn. Ông cho rằng không muốn chỉ trích mạnh mẽ chính...