cấm vận vũ khí rss cấm vận vũ khí
Việt Nam nhắc lại ý muốn Mỹ xóa bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí

Trong một buổi nói chuyện ngày hôm 24/03/2015, tại Washington, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ đã lên tiếng nhắc lại mong muốn Hoa Kỳ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí áp đặt trên Việt Nam. Yêu cầu này như đã bị phía Mỹ gián tiếp từ chối khi Đại sứ Mỹ tại Việt Nam kêu gọi chính quyền Hà Nội có thêm bước tiến trong việc cải thiện nhân quyền. Theo phía Việt Nam, năm 2015 này đánh...