cải cách Hy Lạp rss cải cách Hy Lạp
Quốc hội Hy Lạp biểu quyết về những cải cách mới

Các nhà lập pháp Hy Lạp hôm nay sẽ biểu quyết về gói cải cách thứ 2 mà họ cần thực hiện để nhận được ngân khoản cứu nguy của châu Âu. Gói cải cách trên bàn nghị trình hôm nay bao gồm các biện pháp nhằm đảm bảo các khoản tiền gửi ở ngân hàng và tăng tốc tiến trình pháp lý và kiềm chế các chi phí của tiến trình. Cuộc biểu quyết này được coi là ít gây tranh cãi hơn gói...