các tiểu đoàn tình nguyện rss các tiểu đoàn tình nguyện
Một năm Kolomoiskiy nắm quyền: chiến thắng ly khai, giúp đỡ quân đội và nâng cao chủ nghĩa yêu nước

Trong suốt thời gian đó, Dnepropetrovsk đã trở thành một tiền đồn ở miền đông Ukraine, và bản thân ông Kolomoisky trở thành kẻ thù cá nhân của ông Putin. Igor Kolomoisky là một công chức nhà nước của 388 ngày. Ông đã lãnh đạo khu vực Dnipropetrovsk khi cả đất nước Ukraina sống trong một khoảng thời gian bất lực, không có tổng thống, và người Nga đã hầu như sáp nhập chiếm Crimea, theo...