bò lạc rss bò lạc
Con bò đi lạc – thêm một câu chuyện về sự vô liêm sỉ của người làm quan

Vấn đề liêm sỉ của những người có quyền hành trong xã hội dường như đang bị “bỏ quên”. Lại chuyện con bò “đi lạc” vào nhà “quan” thay vì hộ nghèo. Chuyện xảy ra ở thôn Phú Gia 2, xã Quế Phước, Quế Sơn, Quảng Nam. Đáng lý, bò giống cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Biên, 82 tuổi, thuộc diện hộ nghèo thì lại được ông Nguyễn Văn Phượng, Trưởng thôn mang về nuôi. Sự việc...