Biệt kích rss Biệt kích
Tỉnh Kharkov: xóa sổ một nhóm biệt kích khủng bố gồm 11 người, thu giữ một lượng vũ khí lớn

Cơ quan an ninh Tỉnh Kharkov đã khống chế và bắt giữ một nhóm khủng bố gồm 11 chiến binh cùng với một lượng lớn vũ khí hiện đại. Điều này được cố vấn của lãnh đạo SBU- Markiyan Lubkivsky thông báo trên trang Facebook về một chiến dịch đặc biệt của cơ quan an ninh SBU phối hợp với Viện Công tố Tỉnh Kharkov trong hai ngày 12-13/4. "Giám đốc cơ quan an ninh Ukraina SBU Valentin...