bầu cử Tổng thống rss bầu cử Tổng thống
Bầu cử Mỹ 2016: cơ hội cho ai?

Cuộc vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 đã khởi động với cả hai đảng lớn nhất nước, Dân Chủ và Cộng Hòa đều bắt đầu tìm chọn ứng viên có nhiều cơ hội nhất cho đảng của họ. Tuy còn hơn 400 ngày nữa mới tới kỳ bỏ phiếu, đây là là câu chuyện chiếm nhiều phần của nghị trình thời sự trên đài báo Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu. Nguyễn Giang của BBC...