bầu cử địa phương rss bầu cử địa phương
Poroshenko phải đối mặt với ngày phán xét trong ngày bầu cử không có ly khai

Kiev (AFP) – Tổng thống Ukraina Petro Oleksiyovych Poroshenko phải đối mặt với một thử nghiệm nghiêm túc về sự ủng hộ từ dân chúng trong chính sách thắt lưng buộc bụng và đường lối chống tham nhũng trong cuộc bầu cử địa phương Ukraina, ngoại trừ khu vực ly khai ủng hộ Nga. Cuộc bầu cử diễn ra trong thời gian chiến tranh tạm lắng và những lo ngại ngày càng tăng khi Ukraina có nguy cơ...