bất tuân lệnh rss bất tuân lệnh
Ukraine cho phép bắn tại chỗ binh lính bất tuân lệnh

Quốc hội Ukraine ngày 5/2 đã thông qua luật cho phép các chỉ huy sử dụng súng trong trường hợp binh sĩ dưới quyền bất tuân lệnh. Văn kiện này nhận được sự ủng hộ của 260 nghị sĩ so với ngưỡng 226 cần thiết. Văn bản giải trình nêu rõ: "Các chỉ huy có quyền sử dụng biện pháp vũ lực, các phương tiện đặc biệt, và trong trường hợp chiến đấu - sử dụng vũ khí hoặc ra lệnh cho...