bất ổn chính trị trung quốc rss bất ổn chính trị trung quốc
Trung Quốc: Sau ‘nghịch tử’ Hồng Kông là Macao bất trị

Một trong những lời hứa hẹn của chính phủ Trung Quốc đối với các lãnh thổ của nước này được cho nước ngoài thuê mượn trong quá khứ như Hồng Kông hay Macao, là việc Bắc Kinh sẽ tôn trọng những đặc điểm riêng vốn có của các vùng lãnh thổ này được hình thành từ khi chưa được trả về Trung Quốc. Lới hứa hẹn ngọt ngào ấy đã khiến cho việc sáp nhập các vùng lãnh thổ này...