Bảo vệ thành phố rss Bảo vệ thành phố
Quốc hội cho phép các hội đồng địa phương lập ra lực lương bảo vệ thành phố (municipal guard)

Quốc hội thông qua dự luật về lực lượng bảo vệ thành phố. Quốc hội UKraine thông qua từ lần đọc đầu tiên dự luật về bảo vệ thành phố. Có 288 đại biểu bỏ phiếu thuận cho dự luật trong phiên họp ngày thứ 5, 21/5, Tài liệu cho phép hội đồng địa phương có thể lập ra lực lượng bảo vệ được tài trợ bởi ngân sách địa phương hay bằng các nguồn khác không bị cấm bởi...