Argentina rss Argentina
Những ảo tưởng của Venezuela và Argentina

Trong khoảng một thập kỷ Venezuela dưới thời Hugo Chavez và Argentina gần một thập kỷ dưới thời Kirchners là mô hình phổ biến cho cánh tả tìm kiếm một sự thay thế cho sự đồng thuận tự do mới. Các chương trình của ông Chavez mở rộng đáng kể cho chi tiêu xã hội và việc Kirchner từ chối sự hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài cuối cùng đã phải có sự lựa chọn thay thế. Chúng ta...