anh hùng Việt Nam rss anh hùng Việt Nam
Ký ức về trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi

Cố giáo sư, bác sĩ Nguyễn Trinh Cơ đã kể lại trong một bài đăng trên báo Vệ Quốc Đoàn những năm đầu kháng chiến chống Pháp rằng khi ở trạm quân y tiền phương ông đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến em Ngọc (tức Nguyễn Văn Trình), một thiếu sinh liên lạc 12 tuổi bị thương từ mặt trận chuyển đến. Với tấm lòng của người Ông, người Cha sau khi nghe chuyện kể lại -...