Alexey Kudrin rss Alexey Kudrin
Nền kinh tế của Nga đã chạm đáy và sẽ trụ ở đó rất lâu

Đó là  "tuyên  án" của cựu bộ trưởng  Bộ Tài chính Nga Alexey Kudrin Nền kinh tế Nga trong giai đoạn hiện nay không bị sụt giảm nhưng cũng chưa có hy vọng  về khả năng  tăng trưởng. Kinh tế Nga đã chạm "đáy". Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược, và là một trong những nhà lãnh đạo của Ban cố vấn kinh tế trực thuộc văn phòng tổng thống Nga, Alexey Kudrin,   trả lời...