20-11 rss 20-11
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Thơ KimChiBanMai)

Kính tặng thầy cô giáo nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11 Thầy cô chẳng quản nhọc nhằn Mang bầu nhiệt huyết với đàn  em thơ Dạy trò từ chữ i tờ Luyện rèn con chữ chẳng mờ trong tâm.. Từng chồng giáo án ngày đêm Âm thầm dạy dỗ trò nay nên người Nghĩa ơn nguyện mãi khắc ghi Chữ còn đeo mãi cả đời trong tâm Bao năm bục giảng dạy truyền Ghi lòng tạc dạ mãi...

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

CÔNG CÔ NGHĨA THẦY Con thuyền dẫn lối cửa tương lai Đậm khắc công cô nghĩa của thầy Vạn ảnh tinh hoa tràn đất nước Trăm hình học vị ngợp trời mây Thu hiền giáo huấn ươm nhân ái Nạp sĩ chiêu an xóa đọa đày Quốc thể vươn cao nhờ thấu đạo Thanh bình sánh bước khắp nay mai. Thơ Lê minh Sơn