20-10 rss 20-10
‘Giỏi việc nước đảm việc nhà’ – lời khen chết người dành cho phụ nữ Việt

'Toàn dân, toàn quân giỏi việc nước đảm việc nhà', cả nam và nữ, mới là công bằng. Chứ ‘giỏi việc nước đảm việc nhà’ là một lời khen chết người. Khen phụ nữ, nhưng trên thực tế là đặt một gánh nặng kinh khủng lên vai họ. Trích từ phần trả lời trong cuộc Tọa đàm Phụ nữ tham chính của báo Vietnamnet với bà Tôn Nữ Thị Ninh và bà Đỗ Thùy Dương. - Có một tư duy mặc...