Cảnh đẹp mùa thu vàng tại Ukraina

Bạn sẽ thấy yêu đất nước và con người Ukraina hơn sau khi xem những bức ảnh này


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề