Trích dẫn rss Trích dẫn
Ủy ban bầu cử chính thức khẳng định kết quả bầu cử theo các Đảng

Ủy ban bầu cử khẳng định kết quả cuộc bầu cử trước thời hạn Quốc hội tại các vùng bầu cử trên toàn quốc. Một biên bản đã được ký trong thời gian diễn ra cuộc họp đặc biệt. Theo kết quả bầu cử Quốc hội khóa 8 theo danh sách các đảng có 6 đảng lọt vào QH: "Mặt trận nhân dân" - 22,14% "Khối Pietr Poroshenko" - 21,82% "Liên minh tự cứu"- 10,97% "Khối đối lập" -...