ý thức hệ rss ý thức hệ
‘Nhục quốc thể’ hay cơn lên đồng tập thể của người Việt ?

Ý thức về tinh thần dân tộc là một hành động đáng trân trọng song không phải chỉ là việc a dua, tích cực ném đá vào một thông tin nào đó mới được tung hê. Ai cũng có thể gào lên “nhục quốc thể”? Có lẽ chưa khi nào, chưa bao giờ cụm từ “nhục quốc thể” được nhắc đi nhắc lại nhiều trên mạng xã hội như thời gian gần đây. Mặc dù, theo các chuyên gia xã hội học thì...