xấu rss xấu
Phụ nữ xấu….

Ở xã hội này, họ vẫn kháo nhau: "xấu là một cái tội". Và nếu có ai nói điều đó với con, đừng buồn, hãy cảm ơn họ. Với mẹ, đây là một lời nhắc nhở đáng giá để con luôn biết trau chuốt cho ngoại hình và quan tâm tới nhan sắc. Là phụ nữ, đừng bao giờ tự cho phép mình xem thường vẻ bề ngoài và bỏ bê chăm sóc bản thân. Vì con biết không? Đẹp chưa lúc nào là bất...