Worl Cup 2018 rss Worl Cup 2018
Nga có nguy cơ rất nhỏ mất World Cup 2018 … và đó thực sự sẽ là một điều tốt

Một nguy cơ nhỏ có thể xảy ra:  Nga có thể  mất quyền đăng cai World Cup 2018. Khi  Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã từ chức vì những vụ bê bối về tham nhũng trong đó có cả việc bầu phiếu cho những nước tổ chức đăng cai Worl Cup. Nhà kinh tế tại chi nhánh ngân hàng Bank of America ở Moscow ông Vladimir Osakovskiy ước tính sự kiện này sẽ bơm khoảng 50 tỷ USD vào nền kinh tế. Tuy nhiên mất...