vốn đầu tư rss vốn đầu tư
FDI tác động thế nào đến kinh tế Việt Nam?

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch Đầu tư, hiện nay, FDI đang có tác động hai chiều đến Việt Nam. Bên cạnh việc góp quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế, nó cũng tác động tiêu cực đến doanh nghiệp Việt Nam và dần chiếm ưu thế trong thị trường nội địa. Thông tin trên được ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước -...