vòi tiền rss vòi tiền
Việt kiều vẫn bị vòi tiền ở Tân Sơn Nhất

Nhiều hành khách, nhất là Việt kiều, khi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở các phi trường quốc tế của Việt Nam than phiền bị vòi vĩnh, hạch sách... các kiểu, chỉ khi đưa tiền mới được “tha.” Ðây là chuyện diễn ra hàng ngày suốt bao năm qua không hề thay đổi dù người ta thấy có những khẩu hiệu nhắc nhở cấm đoán nạn vòi vĩnh hối lộ để hải quan dễ dãi xét hành lý. Hoặc là...