Viktor Yushchenko rss Viktor Yushchenko
Ba bước để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh với Nga

Để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga, Ukraina cần phải tiến hành ba bước, thực hiện được ba nhiệm vụ. Đó là ý kiến được đưa ra của Tổng thống thứ 3 Ukraina (2005 – 2010) - Viktor Yushchenko. - Đầu tiên - đó là vấn đề chiến tranh ở vùng miền đông. Chúng ta phải có một kế hoạch quốc gia rõ ràng cho chiến thắng. Lời CHIẾN THẮNG tôi viết bằng chữ lớn. Chúng ta không...