Văn phòng Tổng thống rss Văn phòng Tổng thống
Văn phòng Tổng thống muốn hợp tác kinh tế với DNR và LNR

Ông Boris Lozkin ủng hộ phục hồi mối quan hệ kinh tế với các vùng bị ly khai kiểm soát. Người đứng đầu Văn phòng tổng thống Boris Lozkin phát biểu ủng hộ việc phục hồi mối quan hệ kinh tế với phần của Donbass dưới quyền kiểm soát của DNR và LNR. Ông đã thông báo về điều này trong cuộc phỏng vấn của LigaBusinessInform. Trả lời câu hỏi rằng Ukraine sẽ tăng cường cách ly kinh tế...