văn hóa Google rss văn hóa Google
‘Văn hóa Google’ thao túng cuộc sống của chúng ta ra sao?

Sẽ có một thế hệ mới với nền tảng "văn hóa Google" định hình, con người lười đi lại, tiếp xúc, ngồi một chỗ kêu ông Google giúp... Hôm rồi, bà thông gia cho món ngon, hôm nay bỗng thòm thèm hương vị của sả ớt trên con cá kèo, mới nói với con gái định ghé thăm rồi hỏi luôn công thức cái món ăn trứ danh của sui gia, một cách khéo khen bà kinh doanh tài, nấu ăn giỏi. Con gái gạt...