Tự trị rss Tự trị
Ở Lvov những người biểu tình đòi hỏi quy chế đặc biệt cho Galichina

Ở Lvov cạnh tòa nhà hành chính quốc gia có hơn 1500 người dân Lvov cùng gia đình tham gia biểu tình. Ở Lvov ngày thứ 5, 13/8 đã diễn ra cuộc diễu hành trên phố Prosviti với biểu tình gần tòa nhà hành chính tỉnh và chặn phố Vinnishenko với yêu cầu quy chế đặc biệt cho Galichina, báo cáo ngay lập tức của tổng thống Ukraina Poroshenko trước nhân dân Ukraina vì  tình trạng công việc nghiêm trọng...

DNR muốn có chế độ tự trị rộng nhất như Hong Kong

Chấm dứt các đàm phán hòa bình là lựa chọn duy nhất để tuân thủ hoàn toàn hiệp ước Minsk - Pulishin tuyên bố.  Chính quyền DNR tự phong chấp nhận khả năng nằm trong thực thể Ukraine với điều kiện "tự trị rộng nhất" nhưng chỉ khi điều này không gây thiệt hại cho quyền lợi của DNR, hãng Interfax thông báo. "Chúng tôi đồng ý quyền tự trị rộng lớn nhất mà không gây thiệt hại cho...