Trung Quốc – Ấn Độ rss Trung Quốc – Ấn Độ
Tranh chấp tài nguyên – một nguy cơ dẫn đến chiến tranh giữa Trung Quốc và Ấn Độ

Trong khi dư luận hướng sự chú ý đến cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ấn Độ trên dãy Himalaya cũng có thể dẫn đến xung đột tiềm tàng. Theo National Interest, Trung Quốc và Ấn Độ đang tranh chấp nguồn năng lượng thủy điện trên con sông Yarlung Tsangpo-Brahmaputra. Tranh chấp đặt ra những bài học giá trị trong hợp tác khu vực, nhấn mạnh xung đột...