Trả trước rss Trả trước
Naftogaz chuyển cho Gazprom thêm 40 triệu dollar nữa tiền trả trước

Bằng cách này tổng số tiền trả trước đã lên tới 150 triệu dollar. Naftogaz Ukraine chuyển cho Gazprom thêm 40 triệu dollar nữa để trả trước tiền cung cấp khí tự nhiên trong tháng 5, đại diện báo chí của công ty thông báo. "Hôm nay chúng tôi trả cho "Gazprom" 40 triệu dollar" - tập đoàn quốc gia lưu ý. Trước đó có thông báo rằng tổng trả trước của Naftogaz cho việc cung cấp khí đốt...