Tín dụng rss Tín dụng
IMF sẵn sàng cung cấp cho Ukraine 1,7 tỷ USD đợt tín dụng thứ hai

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẵn sàng cung cấp cho Ukraine 1,7 tỷ USD đợt tín dụng thứ hai trong chương trình EFF (Tín dụng điều chỉnh mở rộng), bất kể kết quả của các cuộc đàm phán với các chủ nợ về việc tái cơ cấu các khoản nợ. Điều này được nêu trong một báo cáo của Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde. Bà Christine Lagarde cũng đánh giá rằng, chính phủ Ucraina đã có những cải...