tiêu diệt chỉ huy rss tiêu diệt chỉ huy
Máy bay không người lái tiêu diệt chỉ huy Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan

Một chỉ huy cao cấp của Nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích tại miền đông Afghanistan, theo tin từ các quan chức tình báo, đây là thành viên thứ tư cao cấp của các nhóm chiến binh bị tiêu diệt trong tuần qua. Hafez Saeed là nhà lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo của "cái gọi là nhà nước Khorasan", theo National cục An ninh Afghanistan (NDS), khi đề cập đến một thuật ngữ cũ...