tích rss tích
Tích bánh trôi (Thơ Tường Nguyễn Từ)

Cắt xả thân mình giúp chúa tôi Ngôi cao phủ bóng một con người Rừng xanh ẩn tích xa nhân thế Núi thẳm mai danh biệt thói đời Hiếu thảo lòng son còn đượm thắm Trung thành phận trắng chẳng phai phôi Oan hờn ngọn lửa ân tình đã Để lại sau này tích bánh trôi...! 03-03-Ất mùi - TnT