Thực phẩm Nga rss Thực phẩm Nga
Chính phủ muốn thay 100% các sản phẩm nhập khẩu

Trong mười năm tới sản phẩm thực phẩm do Nga sản xuất phải đẩy lui hoàn toàn thực phẩm nhập khẩu khỏi các kệ của các cửa hàng địa phương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev cho biết. "Nhiệm vụ chính mà doanh nghiệp nông nghiệp của Liên bang Nga phải đối mặt - sự thay thế của nhập khẩu đang tăng tốc. Trong mười năm tới, thực phẩm trong nước cần được thay thế và...