Thủ tướng Estonia rss Thủ tướng Estonia
Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh tại châu Âu – Thủ tướng Estonia

Để phát triển, leo thang xung đột, Nga đang sử dụng cả hai phương pháp, thông thường và lai chiến tranh, giống như một loại xe hơi hybrid, sử dụng các loại nhiên liệu khác nhau. Những hành động của nước Nga Putin hiện nay, tại châu Âu đã có thể được xem như là một hành động quân sự - quan điểm này được Thủ tướng Estonia Taavi Roivas thể hiện trong một cuộc thảo luận về “tầm...