thụ thai rss thụ thai
Thụ thai vào mùa đông tinh trùng khỏe nhất!

Thụ thai vào mùa đông, tinh trùng dường như "khỏe" nhất là kết quả mới của các nghiên cứu Israel. Dựa trên 6.000 mẫu tinh trùng của nam giới điều trị vô sinh, các nhà nghiên cứu Israel đã nhận ra sự khác biệt giữa số lượng nhiều hơn và tốc độ bơi nhanh hơn của tinh binh trong suốt mùa đông và chúng cũng suy giảm đáng kể từ cuối xuân trở đi. Theo GS. Eliahu Levitas: “Có lẽ thời...