thử nghiệm rss thử nghiệm
Hải quân Mỹ chuẩn bị có vũ khí laser lắp trên Humvee

Khi chiến tranh xảy ra điều đáng bàn và quan trọng nhất đó là trong tay bạn có vũ khí gì? Khi những máy bay không người lái không kích những vị  trí của đối phương trên đất liền vũ khí lý tưởng cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không phải là những cơn mưa đạn của súng đại liên, hoặc tên lửa, mà đó là vũ khí laser năng lượng cao. Phòng nghiên cứu Hải quân (Naval) đã và đang thử...