Thông tin SBU Ukraina rss Thông tin SBU Ukraina
Tại  Odessa  giám đốc SBU mở phòng tiếp dân

Replyua.net báo cáo về điều này với sự tham khảo thông tin từ dịch vụ báo chí của SBU. Thông qua Phòng tiếp dân, công dân có thể viết đơn, mà sau đó sẽ được gửi  trực tiếp đến cho Chủ tịch Cơ quan An ninh của Ukraina. "SBU sẽ nhanh chóng sử dụng mọi cơ hội để thiết lập một cuộc đối thoại  và phản hồi với công chúng",   Vasily Hrycak nhấn mạnh. Trong toà nhà của Cục...