Thỏa ước Minsk rss Thỏa ước Minsk
OSCE – Cả hai bên đều không tuân thủ thỏa ước Minsk tại Shirokono

Có vài người chết và bị thương do hậu quả của chiến sự tại Shirokono Đoàn quan sát viên đặc biệt (SMM) của OSCE đã ghi nhận sự gia tăng các hoạt động quân sự giữa ly khai và quân đội Ukraine ở gần làng Shirokoni tỉnh Donesk mà hậu quả là có vài người chết và bị thương còn cơ sở hạ tầng bị tàn phá.  "Tôi kêu gọi các bên ngừng các hoạt động quân sự, thực thi các điều...