thơ trào phúng rss thơ trào phúng
Thằng nhỏ xuống chợ (thơ Hà Văn Năm)

Rõ khổ thân thằng nhỏ của ông. Bữa qua xuống chợ dính cơn dông. Lúc la lúc lắc đầu trần nhộng. Ngúng nguổi cái mông chốn chợ đông. Hàng họ ế thừa không mặc cả. Đã mang tiền ít lại xuôi lòng. Nhớ...mua cái điếu bà mày nhắng. Chẳng có lúc thèm lại khổ ông. Hà Văn Năm

Lão hàng xóm (Thơ tình Hà Văn Năm)

Nhấp nhổm dòm sang phía trệt lầu. Ngó xem ông Chí bỏ đi đâu. Bữa nay bên đó mình bà Nở. Chổng cả phao câu tưới gốc bầu. Ngữ ấy lâu lâu thường bỏ ngỏ. Của thừa để đó há không xâu. Ruồi bâu tí tẹo đâu sao nhỉ? Hú hí hồi lâu...chắc cũng bầu. Hà Năm Thơ vui - chúc các bạn tham gia Kygia.net vui vẻ

Cái chày

Vợ chồng nhà nọ rất yêu thơ, hễ mở miệng là đọc thơ. Bên hàng xóm cũng có đôi vợ chồng yêu thơ không kém. Một hôm, cô vợ nhà hàng xóm gặp chồng nhà bên ấy nói: - Anh ơi em hỏi cái này Anh cho em mượn cái chày giã cua. Anh chồng nhà nọ vui vẻ lấy chày cho mượn và ỡm ờ: - Chày anh em thấy đẹp chưa? Giã vừa chóng được, cầm vừa chặt tay. Vừa hay cô vợ về đến,...