Thơ đạo pháp (Phạm Khắc Uyên) rss Thơ đạo pháp (Phạm Khắc Uyên)
Bồ đề tâm (thơ đạo pháp Phạm Khắc Uyên)

Đại hùng Đại lực Đại Bi Tạ ơn tâm Phật độ trì chúng sinh. Tham lam bởi dạ vô minh Tả tơi thế sự nhân tình đảo điên. Sân si là gốc ưu phiền Ma sui quỷ dắt tới miền u mê Khai quang sống gửi thác về Pháp Hoa Viên Giác mải mê thoát sầu. Căn cao số nặng vì đâu Luân hồi tiền kiếp khổ đau tại mình Tâm xà gõ mõ tụng kinh Lừa trời dối phật bất minh gian tà. Ác nhân hiểm...