thế giới Internet rss thế giới Internet
Facebook đang tham vọng thâu tóm cả thế giới Internet

Dùng máy bay không người lái phát Internet, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích nội dung bên trong video và bài đăng (post) trên Facebook, là những kế hoạch tham vọng mà CEO Mark Zuckerberg vừa tiết lộ tại hội nghị F8 đang diễn ra. Mỗi năm một lần, Facebook tổ chức hội nghị F8 dành riêng cho các lập trình viên để nói về kế hoạch phát triển của mạng xã hội này trong tương lai, bàn về...