Tào Tháo rss Tào Tháo
Chết khiếp vì vợ dọa sẽ ‘xử thằng nhỏ’ nếu chồng cặp bồ

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì vợ tôi ôm tôi thỏ thẻ: “Anh mà phản bội em, coi chừng em xử đẹp 'thằng nhỏ' rồi trả anh về nơi sản xuất đấy”. Ở đời cũng lạ, khi yêu thì cái gì cũng tốt cũng đẹp, lấy nhau rồi ở lâu với nhau thì cái gì cũng xấu, cũng 'ngứa con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải'. Chuyện chị em chê bai chồng xấu, chồng lười, chồng vô tâm, chồng gia...

Vì sao Gia Cát Lượng chỉ chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo?

Trong khi Tào Tháo, Tôn Quyền đều có thực lực hùng mạnh, vì sao Lưu Bị trở thành lựa chọn duy nhấ,t trong cuộc đời nhà quân sự tài ba Gia Cát Lượng, vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi. Có nhiều ý kiến cho rằng, Khổng Minh - Gia Cát Lượng - lựa chọn phò tá Lưu Bị không chỉ vì phù hợp với lý tưởng chính trị Nho gia của ông, mà còn bởi Lưu Bị cho Gia Cát Lượng đầy đủ không gian...