tài nguyên thiên nhiên rss tài nguyên thiên nhiên
Tư duy rừng vàng biển bạc vẫn còn đây

Thời gian gần đây, bạn bè ở nước ngoài hay hỏi tôi: "Chúng tôi muốn đến châu Á, bạn ở Việt Nam, vậy có thể cho biết chúng tôi có nên đến Việt Nam không?". Phản xạ đầu tiên là hoan nghênh bạn đến du lịch, rồi thao thao bất tuyệt về Vịnh Hạ Long, về Phong Nha - Kẻ Bàng là những kỳ quan thiên nhiên của thế giới, về bãi biển thành phố Đà Nẵng được tặng danh xưng "một trong...